Styrelsen


Styrelse
Ordförande: Elin Olsson
Vice Ordförande: Ingrid Landin
Kassör: Marie-Helena Fjällås

Ledamöter: 
Malin Karlsson
Anton Fendert 
Livija Ginters 
Fredrik Olsson
Hanna Bergwall (GU)

Ersättare: 
1. Lisskulla Zayane
2. Kerstin Andersson
3. Jakop Dalunde
4. Rikard Ljung
5. Rodrigo-German Araya del Castilla

Valberedning
Annika Hjelm, sammankallande
Else Lundin
Dan Guillou
Annette Nilsson
Mikael Jämtsved
Holger Motzkau
Giancarlo Ita Gomera (Grön Ungdom)

Revisorer 
Anders Ödmark
Patric Andersson