Styrelsen


Styrelse
Ordförande: Elin Olsson
Vice Ordförande: Anders Lönroth
Kassör: Marie-Helena Fjällås

Ledamöter: 
Malin Karlsson
Anton Fendert 
Livija Ginters 
Nils Karlsson Lundbäck
Tamim Alameddine
Lisskulla Zayane
Lara Siadat (GU)

Adjungerad: 
Gösta Evén, Gröna Seniorer 

Valberedning
Annika Hjelm, sammankallande
Barbro Norgren Forsberg 
Dan Guillou
Mikael Jämtsved
Holger Motzkau
Mats Pertoft
Naiara Pereira Cunha
Nila Vickie Patil 

Revisorer 
Anders Ödmark
Inger Beer 

Jämställdhetsambassadörer 
Filip Joelsson
Cindy Falquet