Styrelsen


Styrelse
Ordförande: Elin Olsson
Vice Ordförande: Fredrik Olsson
Kassör: Marie-Helena Fjällås

Ledamöter: 
Malin Karlsson
Anton Fendert 
Livija Ginters 
Anders Lönroth 
Nils Karlsson Lundbäck
Tamim Alameddine
Lisskulla Zayane
Lara Siadat (GU)

Ersättare: 
1. Gösta Evén 

Valberedning
Annika Hjelm, sammankallande
Else Lundin
Dan Guillou
Annette Nilsson
Mikael Jämtsved
Holger Motzkau
Giancarlo Ita Gomera (Grön Ungdom)

Revisorer 
Anders Ödmark
Patric Andersson 

Jämställdhetsambassadörer 
Filip Joelsson
Cindy Falquet