Stockholms läns landsting


Landstingsstyrelsen
Ordinarie: Susanne Nordling, Malin Karlsson, Tomas Eriksson
Ersättare: Vivianne Gunnarsson, Michel Silvestri

Landstingsstyrelsens Arbetsutskott
Ordinare: Susanne Nordling 
Ersättare:Tomas Eriksson

Landstingsstyrelsens  Ägarutskott
Ordinarie: Tomas Eriksson 

Landstingsstyrelens Personalutskott
Ordinarie: Susanne Nordling
Ersättare: Malin Karlsson

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordinarie: Susanne Nordling, Michel Silvestri
Ersättare: Marie Helena Fjällås, Shadi Larsson

Sjukvårdsstyrelse norr
Ordinarie: Monique Stalås Hörnsten
Ersättare: Sune Fredenberg

Sjukvårdsstyrelse söder
Ordinarie: Fredrik Olsson 
Ersättare: Annika Hansén Eriksson

Sjukvårdsstyrelse Stockholm/Ekerö
Ordinarie: Shadi Larsson
Ersättare: Björn Osberg

Forskningsberedning
Ordinarie: Michel Silvestri 

Patientnämnd 
Ordinarie Lars Harms-Ringdahl 

E-hälsa och IT beredning
Ordinarie: Birger Moëll 

Tandvårdsberedning
Ndumbe Bah Öhman

Programberedningen Folkhälsa psykiatri
Karin Michal

Programberedning för äldre och multisjuka
Anders Nilsson

Programberedning för barn och kvinnosjukvård
Shaklo Altieva

Programberedning för Akutsjukvård
Rodolfo Alvarez

Programberedning för Vårdval
Yvonne Andersson

Programberedningen för stora folksjukdomar
Sandra Ivanovic

Utskott framtidens hälso- och sjukvård
Ordinarie: Susanne Nordling
Ersättare: Marie Helena Fjällås

Trafiknämnden
Ordinarie: Malin Karlsson, Niklas Gladh
Ersättare: Vivianne Gunnarsson, Sabina Edelman, Niklas Thidevall 

Trafikplaneberedningen 
2:e vice ordförande: Niklas Gladh 

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Ordinarie: Malin Karlsson 

Färdtjänstberedning
Ordinarie: Sahir Drammeh 

Sjötrafikberedning
2:a vice ordförande: Vivianne Gunnarsson 

Tillväxt- och regionplanenämnden
Ordinarie: Tomas Eriksson 
Ersättare: Malin Fijen Pacsay 

Miljöberedning 
2:e vice ordförande: Amanda Palmstierna 

Fastighetsberedning
Ordinarie: Rebwar Hassan

Kulturnämnden
Ordinarie: Tomas Melin 
Ersättare: Aviva Barczewska 

Skärgårdsstiftelsen 
Ordinarie Bo Lundin 
Ersättare Melinda Midemalm

Val till sjukvårds- och omsorgsnämnden
Bengt Annebäck