Dokument


Här finns protokoll från Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionens regionmöten och styrelsemöten. Dessutom finns andra viktiga dokument som stadgar, verksamhetsplan med mera.Viktiga dokument antagna på årsmötet 2016
Måldokument 2019
Verksamhetsplan 2017
Budget 2017
Arvoden 2017
Arvodesprinciper 2017
Årsbokslut 2016
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016